Kooperativet

Medlem i kooperativet

Att vara medlem i föräldrakooperativet Backa Västergård kräver en hel del engagemang.

Det ger dock utdelning i form av stor insyn i barnens vardag. Medvetna och kompetenta pedagoger som ser till varje barns behov och anpassar verksamheten efter barnen.

Stall & städ

När det gäller arbetsfördelning kan man välja att vara stallfamilj eller städfamilj.

Det innebär såklart att man antingen hjälper till att ta hand om djuren (ett antal tillfällen på helger per termin) eller hjälper till att hålla förskolebyggnaden ren och fin (ett antal tillfällen per termin)

Fixardagar

På fixardagarna träffas vi på förskolan för att, som namnet antyder, fixa i ordning sådant som är i behov av att lagas eller förbättras på förskolan. Det kan vara allt ifrån att vända upp sanden i sandlådorna till att måla om staketet eller röja i förrådet.

Alla arbetar tillsammans efter bästa förmåga.

Storstäd

Vare sig man är stall- eller städfamilj är man delaktig i ett storstäd per år. Minst en vuxen per familj deltar. Vi brukar träffas en fredagkväll och hjälpas åt med de sysslor som ska utföras. Det låter kanske konstigt men ofta blir det riktigt trevliga tillställningar.

Valborg, höstmarknad med mera

Under årets gång har vi diverse populära event som kooperativets medlemmar planerar och genomför.

Övrigt

Några av föräldrarna arbetar som styrelsemedlemmar och närvarar på styrelsemötet en gång per månad. Vi diskuterar saker som är relevanta i kooperativet över en kopp kaffe eller te. Förskolechefen närvarar som representant för personalen. Samtliga medlemmar tilldelas en ansvarsgrupp att ingå i såsom event, drift, IT, städ, ekonomi etc.

Man lär känna sina barns kompisar och deras föräldrar, vilket för många av oss känns extra värdefullt i dagens samhälle där kontakten med andra föräldrar minskat av olika anledningar men kanske framförallt pga att barnen ofta kommunicerar via datorer och mobiltelefoner. Det finns en viss trygghet i att skapa en föräldragemenskap redan när barnen är små – en trygghet som oftast inte finns att tillgå på kommunala förskolor.

Sammanfattningsvis kan man säga att förskolan blir en hobby och ett sätt att umgås. Vi driver ju förening tillsammans!